Kunder och husdjur är kärnan i vår flerkanaliga verksamhet, vilket gör att kundhanteringssystemet ifrån CRM-service utgör en stor och viktig del i vår verksamhet. Flexibiliteten och skalbarheten på systemet är avgörande för oss, de gör att vi idag kan ta hand om våra kunder bättre och snabbare trots att verksamheten växer.

Marjaana Putro , Solution Manager for Customer Solutions, Musti Group Oy