Follow RSS feed

Medlemsorganisationer och Förbund förnyar nu sina funktioner i rask takt – på vilket sätt syns det för medlemmarna?

08.07.2022

Organisationernas och förbundens medlemstjänster automatiseras nu snabbt. Det innebär bland annat att systemen för medlemshantering blir mer dubbelriktade och används via flera olika kanaler.

Hantering av intressentrelationer, eller CRM, är en central del av varje organisations verksamhet. När det gäller förbund och medlemsorganisationer vet vi att ett CRM-system som fungerar för dem är lätt att använda, är funktionssäkert, stöder rapporteringen, är flexibelt och enkelt att samordna med förbundets övriga stödsystem.

På vilket sätt medlemmarna märker förbundens investering i ett modernt CRM-system har emellertid fått mindre uppmärksamhet. Hur förändras medlemsupplevelsen när förbundet övergår till ett modernt system för medlemshantering? Vi bad Turkka Yli-Hakala, VD för det nordiska företaget CRM-service, att nämna tre saker.

Ett: Påverkningsmöjligheterna ökar

En molnbaserad, digital medlemsportal stöder en dubbelriktad kommunikation, då förbundet kan kontaktas via en app eller dator varifrån och när som helst. Om förbundet har ett fungerande CRM-system är det också lätt för förbundet att genomföra enkäter eller be om respons och på så sätt skapa påverknings och feedbackkanaler för sina medlemmar.

Om det är enkelt att kommunicera i båda riktningarna stöds utvecklingen av förbundets verksamhet i den riktning medlemmarna önskar. Ökad växelverkan leder också ofta till att medlemmarna blir engagerade i organisationens värden och verksamhet. Nöjda medlemmar stöder en lyckad medlemsrekrytering, vilket garanterar en sund livskraft för förbundet även i framtiden.

Två: Medlemsförmånerna finns i fickan

Medlemsportalen som ett molnbaserat CRM-system möjliggör finns nära till hands exempelvis via mobil och laptop. Det underlättar avsevärt, exempelvis deltagandet i förbundets utbildningar vid en tidpunkt som passar medlemmen. En modern medlemsportal fungerar också som en identifieringskanal på samma sätt som tidigare medlemskort.

Tre: Medlemsservicen förbättras

Ett digitalt CRM-system förbättrar den service som medlemmarna får. Den dubbelriktade kommunikationen och utnyttjandet av insamlad information för att utveckla verksamheten påverkar detta, men också själva CRM-systemets egenskaper.

CRM-services lösning riktad till förbund och medlemsorganisationer registrerar till exempel kontakter från medlemmar, vilket gör servicen mer personlig och punktlig, då förbundets nedarbetare genast ser medlemshistoriken för den som hör av sig. Ett medlemskap innebär riktat värde och tydligare svar än tidigare för varje medlems önskemål och behov.

Kontakta oss och fråga mer:
https://crmservice.com/sv/kontakta/

Vi är väldigt ivriga över vårt nya samarbete, som kommer att ge oss ett helt nytt sätt att betjäna våra medlemmar ännu bättre än förut. Vi tror att vi tillsammans med CRM-service nu inleder framför allt en gemensam resa som samarbetspartner, som verkligen kommer att hålla länge”, säger verksamhetsledare Eki Karlsson från Finlands Friluftsförbund.

Other news

Kundforumet som organiserades av CRM-service var ett evenemang som ingen missade!

29.01.2024

Torsdagen den 18.1.2024 ordnade vi ett kundforum för CRM Service förenings- och organisationskunder. Vi tyckte att evenemanget var ett utmärkt

Många organisationer oroar sig i onödan över att byta CRM-system

08.07.2022

Nordiska CRM-service hjälper medlemsorganisationer med deras kärnuppgift: Tillhandahålla tjänster för sina medlemmar.