Follow RSS feed

Många organisationer oroar sig i onödan över att byta CRM-system

08.07.2022

Nordiska CRM-service hjälper medlemsorganisationer med deras kärnuppgift: Tillhandahålla tjänster för sina medlemmar. En metod för att uppnå detta är via en CRM-tjänst som beaktar medlemsorganisationers behov, samlar medlemshanteringens centrala element och ger de anställda mer tid att skapa verkligt värde för medlemmarna på ett kostnadseffektivt sätt.

Det har av tradition varit svårt för medlemsförbunden att hitta lämpliga teknologipartners och leverantörer, eftersom så få fokuserar på förbundens och organisationernas behov i sina lösningar.

På grund av detta använder medlemsorganisationer ofta flera olika system, ett för att sköta medlemsrekryteringen, ett annat för evenemangsverksamheten, ett tredje för faktureringen och så vidare. Det här tar medarbetarnas tid, kostar mycket och försämrar till exempel den systematiska datainsamlingen som görs för att förbättra medlemsupplevelsen.

CRM system anpassat för medlemsorganisationer förbättrar medlemsupplevelsen

Nordiska CRM-service har tagit hänsyn till förbundens och organisationernas behov i sitt utvecklingsarbete. Företagets system garanterar mångsidiga användarrättigheter som beaktar integritetsskyddet för såväl central- och regionala organisationer som aktörer på lokal nivå. Förbunden kan också själva modifiera CRM-services lösning så att den passar dem utan någon kostsam beställning av tilläggsarbete.

CRM-services mission är att vara den mest eftertraktade partnern för utveckling av medlemsupplevelsen och skapa ett SaaS-baserat system för medlemshantering som hela tiden utvecklas utifrån organisationens händelser. CRM-services system stöder medlemsförbundens kärnuppgifter på många sätt. Systemet digitaliserar och systematiserar processerna så att förbundet kan betjäna sina medlemmar effektivare och bättre än förut, såväl de organisationer med ett flertal eller fåtal anställda.

Låt oss titta på några exempel.

Medlemsregister

Medlemsregistret finns i centrum som nav för medlemsorganisationernas verksamhet. CRM-service verktyg gör hanteringen av registret flexibelt och enkelt. I praktiken innebär detta till exempel att en användare som har rätt att hantera registret vid behov kan redigera eller granska det visuellt tydliga registret varifrån som helst, när som helst.

CRM-service medlemsregister stöder dessutom medlemsrekryteringen. Med hjälp av medlemsregistret kan man till exempel ringa upp medlemmar som avslutat sitt medlemskap genom att klicka på medlemmens nummer i registret och välja om samtalet ska kopplas via datorn eller telefonen.

Fakturering

Hanteringen av faktureringen är automatiserad i enlighet med faktureringsreglerna och hjälper användarna att följa upp utskick och betalning av fakturor. Med hjälp av CRM-service kan också medlemmar enkelt hantera sina medlemsavgifter i medlemsportalen. Systemet är flexibelt och varje organisation kan skicka fakturan för medlemsavgiften till sina medlemmar på önskat sätt: per e-post, per brev eller som e-faktura.

Medlemsportal

Syftet med medlemsportalen är att göra medlemstjänster och förmåner tillgängliga efter en individuell inloggning via mobil eller laptop. Med hjälp av portalen kan medlemmarna anmäla sig till utbildningar, delta i evenemang, be om råd i juridiska frågor eller frågor som gäller förbundets verksamhet, uppdatera sina personuppgifter samt hålla och ta kontakt med förbundet när det passar dem bäst. Förbunden kan anpassa medlemsportalen, med CRM-services verktyg, utifrån det behov just de har.

Kommunikation

CRM-services molnbaserade produkt stärker kommunikationen via många olika kanaler. En bra kommunikation ger medlemmar mervärde och många organisationer betonar i allt högre grad betydelsen av dubbelriktad digital kommunikation i sin verksamhet. CRM-service gör det lätt att till exempel skicka medlems- och nyhetsbrev, skicka inbjudningar till evenemang och genomföra medlemsenkäter.

Contact Center eller samtalssystem

Oavsett vilken generation vi tillhör sköter många av oss helst ärenden per telefon.

CRM-services uppskattade Contact Center-system kan konkretiseras så här:

När en medlem ringer upp sin organisation/förbund, registreras samtalet genast i CRM-systemet. Om ingen har möjlighet att svara, lagras återuppringningen automatiskt i systemet. I andra fall styr Contact Center-tjänsten samtalet till rätt aktör med hjälp av ett flervalsalternativ. CRM-lösningen identifierar automatiskt uppringaren på basis av telefonnumret och den som svarar känner således till uppringarens medlemsbakgrund; har medlemmen tidigare kontaktat till exempel rådgivningstjänsten och i vilket ärende, fick medlemmen hjälp eller fortsätter behandlingen av ärendet nu per telefon? Medlemsservicen riktas på ett bra sätt och blir smidig.

Systembytet sker friktionsfritt och snabbt

Även om fördelarna med ett modernt CRM-system som utnyttjar automation är obestridliga, håller en del medlemsorganisationer fast vid sina gamla tillvägagångssätt. En faktor som bromsar förändringen är rädslan för systembytet. Man tror att systembytet ska orsaka fördröjningar och innebära svårigheter under övergångsperioden. Det kan också kännas besvärligt att lära sig att använda ett nytt system.

CRM-service lovar att genomföra systembytet på tre månader. Det nya systemet är lätt att lära sig och tack vare den lyckade visuella planeringen också enkelt att använda.

Bytet till ett system som utnyttjar automation frigör medarbetarnas tid för uppgifter som verkligen producerar mervärde för medlemmarna. Det finns många sådana uppgifter hos förbunden, allt från intressebevakning till utbildningar, och från informering till evenemang. Ett modernt medlemshanteringsregister stöder en sådan effektivisering.

Kontakta oss och fråga mer:

https://crmservice.com/sv/kontakta/

Other news

Kundforumet som organiserades av CRM-service var ett evenemang som ingen missade!

29.01.2024

Torsdagen den 18.1.2024 ordnade vi ett kundforum för CRM Service förenings- och organisationskunder. Vi tyckte att evenemanget var ett utmärkt

Medlemsorganisationer och Förbund förnyar nu sina funktioner i rask takt – på vilket sätt syns det för medlemmarna?

08.07.2022

Organisationernas och förbundens medlemstjänster automatiseras nu snabbt. Det innebär bland annat att systemen för medlemshantering blir mer dubbelriktade och används via flera olika kanaler.