Follow RSS feed

Moni liitto pelkää turhaan CRM-järjestelmän muutosta

08.07.2022

Suomalainen CRM-service auttaa liittoja siinä tehtävässä, mihin ne ovat perustettu: tuottamaan palveluita jäsenilleen. Keinona sillä on liittojen tarpeet huomioiva CRM-palvelu, joka kokoaa yhteen jäsenhallinnan keskeiset elementit ja vapauttaa liiton henkilöstön aikaa luoda aitoa arvoa jäsenille kustannustehokkaasti.

Liittojen on perinteisesti ollut vaikea löytää sopivia teknologiakumppaneita, sillä vain harva teknologiayritys huomioi ratkaisuissaan myös liittojen ja järjestöjen tarpeet.

Sen vuoksi niillä onkin usein käytössään useita järjestelmiä, joista yhdellä hoidetaan jäsenhankinta, toisella tapahtumatoiminta, kolmannella laskutus ja niin edelleen. Tämä vie henkilöstön aikaa, maksaa paljon ja heikentää esimerkiksi systemaattista datan keruuta jäsenkokemuksen parantamiseksi.

Liitoille suunniteltu CRM parantaa jäsenkokemusta

Suomalainen CRM-service on huomioinut kehitystyössään myös liittojen ja järjestöjen tarpeet. Sen järjestelmä takaa monipuoliset käyttöoikeudet yksityisyydensuoja huomioiden niin katto-, alue- kuin paikallistason toimijoille. Liitto voi itse myös muokata CRM-servicen ratkaisua itselleen sopivaksi ilman kallista lisätyötilausta.

CRM-servicen missio on olla halutuin kumppani jäsenkokemuksen kehittämisessä ja luoda jäsenhallintaan SaaS-pohjainen järjestelmä, joka kehittyy koko ajan liittojen antamien palautteiden pohjalta. Liittojen ydintehtävää CRM-servicen järjestelmä tukee monella tapaa. Se esimerkiksi digitalisoi ja automatisoi prosesseja siten, että liitto voi palvella jäsenistöään entistä paremmin pienelläkin henkilöstömäärällä.

Otetaan muutama esimerkki.

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri on liiton toiminnan keskiössä. Sen hallinta CRM-servicen työkaluilla on joustavaa ja yksinkertaista, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että siihen oikeutettu liiton työntekijä voi tarvittaessa editoida tai tarkastella visuaalisesti selkeää rekisteriä mistä paikasta tahansa, mihin kellonaikaan tahansa.

CRM-servicen jäsenrekisteri tukee lisäksi jäsenhankintaa. Sen avulla esimerkiksi liitosta eronneelle jäsenelle voidaan soittaa vain klikkaamalla hänen numeroaan rekisteristä ja valitsemalla haluaako soiton yhdistyvän koneen tai puhelimen kautta.

Laskutus

Laskutussääntöjen mukaisesti automatisoitu laskutuksen hallinta seuraa laskujen lähettämistä ja maksua henkilöstön puolesta. CRM-servicen palvelun avulla liiton jäsenkin voi hoitaa kätevästi oman liittomaksunsa jäsenportaalissa. Järjestelmä on joustava, ja jokainen liitto voi lähettää jäsenmaksunsa jäsenistölleen toivomallaan tavalla: meilitse, kirjeenä tai e-laskuna.

Jäsenportaali

Jäsenportaalin tarkoitus on tuoda liiton palvelut yhden kirjautumisen taakse puhelimeen ja päätteelle. Sen avulla liiton jäsen voi luoda koulutuspolkuja, osallistua tapahtumiin, kysyä neuvoa lakiasioihin tai vaikka liiton toimintaan liittyen, muokata henkilötietojaan ja olla yhteydessä liittoon juuri silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Liitto taas voi halutessaan rakentaa jäsenportaalin jopa pienen verkkokaupan CRM-servicen työkaluilla, jos sellaiselle on tarvetta.

Viestintä

Pilvipohjainen CRM-servicen tuote vahvistaa viestinnän monikanavaisuutta. Hyvä viestintä tuo lisäarvoa liiton jäsenille, ja moni liitto painottaa toiminnassaan yhä enemmän kaksisuuntaisen sähköisen viestinnän merkitystä. CRM-service tekee helpoksi esimerkiksi jäsen- ja uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen toimittamisen, sekä jäsenkyselyiden teon.

Contact Center eli soittojärjestelmä

Sukupolveen katsomatta moni meistä asioi mieluiten puhelimitse.

CRM-servicen kiitettyä Contact Center -järjestelmää voi konkretisoida näin:

Kun jäsen soittaa liitolle, puhelu rekisteröityy heti CRM-järjestelmään. Jos kukaan ei pääse vastaamaan, takaisinsoitto tallentuu järjestelmään automaattisesti. Muuten Contact Center -palvelu ohjaa puhelun oikealle taholle monivalintavaihtoehdon avulla. CRM-ratkaisu tunnistaa numerosta automaattisesti soittajan ja vastaaja on näin tietoinen, millainen jäsentausta soittajalla on. Onko hän aiemmin ollut yhteydessä esimerkiksi neuvontapalveluun ja millaisesta asiasta, saiko hän apua vai jatkuuko asiankäsittely nyt puhelimessa. Jäsenpalvelusta tulee hyvin kohdennettua ja sujuvaa.

Järjestelmävaihdos on kitkatonta ja nopeaa

Vaikka modernin, automaatiota hyödyntävän CRM-järjestelmän edut ovat kiistattomia, osa liitoista pitää kiinni vanhasta tavastaan toimia. Yksi muutoksen jarru on pelko järjestelmän vaihtoa kohtaan. Sen ajatellaan aiheuttavan viivettä ja tuovan vaikeuksia ylimenoaikana. Myös uuden järjestelmän opettelu voi arveluttaa.

CRM-servicen lupaus on viedä järjestelmämuutos läpi kolmessa kuukaudessa. Järjestelmän opettelu on helppoa ja sen käyttö hyvän visuaalisen suunnittelun vuoksi yksinkertaista.

Muutos automaatiota hyödyntävään järjestelmään vapauttaa henkilöstön aikaa jäsenistölle aidosti lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Niitä liitoissa on monia, aina edunvalvonnasta koulutuksiin, tiedottamisesta tapahtumiin. Nykyaikaiset jäsenhallintarekisterit tukevat näiden vastuiden hoitoa joka tilanteessa kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

https://crmservice.com/fi/yhteystiedot/

Lue lisää

Saitko sähköpostia osoitteesta mailer@ecp.fi?

14.02.2024

Jos olet saanut postia osoitteesta mailer@ecp.fi, on silloin viestin lähettäjänä meidän asiakkaamme, joka ei vain ole vielä ottanut käyttöönsä omaa

CRM-servicen järjestämä asiakasfoorumi oli tapahtuma, johon kukaan ei jättänyt tulematta!

22.01.2024

Järjestimme torstaina 18.1.2024 asiakasfoorumin yrityksemme liitto- ja järjestöasiakkaille. Tapahtuma oli mielestämme erinomainen esimerkki siitä, miksi henkilökohtaisten asiakassuhteiden ylläpitäminen on tärkeää

CRM-service ja Kivra yhteistyöhön

03.04.2023

CRM-servicen ja Kivran yhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa liittojen ja järjestöjen toimintaa, vähentää kustannuksia toimittamalla jäsenkortit ja laskut sähköisesti digipostina.