Follow RSS feed

CRM-servicen käyttö ja GDPR

19.10.2017

Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa kaikkiin yrityksiin ja yhdistyksiin, jotka pitävät tai käsittelevät tietoja EU:n kansalaisista. Asetus hyväksyttiin 14.4.2016 ja se astuu voimaan 25.5.2018, jonka jälkeen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voidaan sakottaa viranomaisien toimesta. Asetus koskee dataa, jossa henkilö on tunnistettavissa.

Asetus tulee lisäämään asiakkaiden velvollisuuksia huolehtia CRM-järjestelmässä olevasta tiedosta. GDPR tuo muutoksia muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Tietojenkäsittelysopimukset
  • CRM-servicen asiakkaiden dokumentointivelvollisuus
  • Tilivelvollisuus, tietoturva-asetus
    ja Data Protection Officerin nimeäminen
  • Henkilön oikeus tulla unohdetuksi
  • Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen
  • Sanktiot nousevat

CRM-service Oy auttaa asiakkaitaan saamaan toimintansa uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. CRM-service tulee myös lähettämään lisää tietoa tulevista muutoksista ja antamaan tietoa tietosuojaa käsittelevästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

Lue CRM-servicen tiedote tästä
Virallinen dokumentaatio EU:n tietosuoja-asetuksesta löytyy täältä

Muita hyödyllisiä linkkejä GDPR:ään liittyen:

Tietoa Safe Harbour -järjestelmästä
Tietoa ePrivacy-direktiivistä

Lue lisää

Yleisiä parannuksia – Tammi- ja Helmikuun 2023 päivityksissä

30.01.2023

Alku vuoden päivityksien teemana on ollut yleiset parannukset CRM-servicessä kuten käyttäjän klikkauksien vähentäminen ja yleisien toimintojen parantaminen kuten suodattimet, etusivu

Sähköpostitriggereiden käyttömahdollisuudet laajentuvat – Joulukuun Release Notes

28.11.2022

Sähköpostitriggereiden avulla voidaan lähettää automaattisia sähköpostiviestejä aktiviteetteihin tai tukitiketteihin liittyville kontaktihenkilöille.

Kyselyvastausten automaattinen poistaminen – Marraskuun Release Notes

31.10.2022

Yksi päivityksistämme on mahdollisuus ajastaa tapahtuman ilmoittautumislomakkeella annettavien vastausten poistaminen automaattisesti, sekä helpompi tapa poistaa vastauksia myös käsin.