Segmentointi

Kaikkea yrityksen ja kontaktin ympärille rakennettua dataa voidaan segmentoida ja hyödyntää eri tavoin. Käytä vaikkapa asiakkaiden ostohistoriaa, laskujen summia tai muuta tietoa saadaksesi asiakkaat oikeisiin segmentteihin.

Keskitä ja saavuta vain juuri tietyt asiakkaat luomalla erilaisia kohderyhmiä. Monipuolisilla ehtomahdollisuuksilla voit määrittää ryhmän tarkasti ja kohdistaa sille esimerkiksi kampanjoita, tarjouksia tai sähköposteja. Alla on pari esimerkkiä asiakassegmenteistä ja -kohderyhmästä ja siitä, miten ne ovat määritelty.

Esimerkki: Yrityksen toimitus- ja tekniset johtajat

Tarkoituksena on esimerkiksi kommunikointia tai markkinointia varten tehdä ryhmä kontakteista, jotka ovat yrityksessään joko toimitus- tai teknisiä johtajia. Tällainen ryhmä voidaan rakentaa esimerkiksi määrittämällä ehdot, että vain sellaiset kontaktit, joiden tittelinä on joko 'Toimitusjohtaja' tai 'Tekninen johtaja', otetaan ryhmään mukaan.

Esimerkki: Ostohistoriaan perustuva segmentti

Tämäntyyppinen ryhmä saattaa olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun on tarkoituksena kerätä palautetta jostakin tietystä tuotteesta tai palvelusta. Segmentti voidaan määritellä esimerkiksi ehdoilla, että mukaan laskettavalla kontaktilla tulee olla seuraavanlainen myyntitilaus: 1. tilauksessa on kyseinen tuote, 2. tilaus on tilassa 'Hyväksytty' ja 3. tilauksen eräpäivä oli viime kuussa.

Muita ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua

Asiakashankinta

Seuraa ja toteuta koko uuden asiakkaan hankintaprosessi kaikenkattavalla Contact Centerillä.

Lue lisää

Myyntiputki

Erinomaisia työkaluja myyjille oman edistymisen ja ennusteiden seuraamiseen aina liideistä myynteihin.

Työnkulut

Myyntitilaukset laukaisevat automaatioita ja segmenttiin pohjautuvia muistutuksia yksittäisille käyttäjille ja koko myyntiryhmälle.