Myyntiputki

Hallitse ja seuraa myynnin etenemistä aina liideistä sopimuksiin!

Myyntiputki tarjoaa olennaista tietoa myyntiprosessista, esimerkiksi vastuumyyjän, myynnin vaiheen, tarjooma-alueen, todennäköisyyden ja myynnin arvon.

Myyntiprosessia voidaan raportoida ja seurata monipuolisilla raportointityökaluilla, joko tarkastelemalla suurempaa kuvaa tai porautumalla tarkemmin vain tiettyihin myyntiputken vaiheisiin.

Asiakasdataa hallitaan myynnin edetessä eri moduuleissa, mukaanlukien potentiaalit, tarjoukset, tilaukset ja sopimukset.

Succee with CRM-service

Kokoa oma myyntiputkesi

Liidit

Nosta yhteydenotot suoraan CRM:ään ja käsittele liidilistoja omana kokonaisuutenaan.

Buukkaus

CRM-servicen Contact Center -toiminnallisuuksilla myyjien kalenterit täyttyvät agenttien buukkauksista.

Kalenteri

Luokittele aktiviteetteja ja tehtäviä sekä aseta muistutuksia ja automaattisia merkintöjä.

Potentiaalit

Seuraa myynnin kehittymistä eri vaiheissa. Liitä potentiaaliin kaikki myyntiin liittyvät toimet.

Tarjoukset

Kirjaa tarjoukseen kuuluvat tuotteet ja laske hinnat automaattisesti hinnaston mukaisesti tai kirjaa mahdolliset alennukset.

Tilaukset

Hyväksytty tarjous on helppo muuntaa tilaukseksi. Tilaukset voivat olla kertaluontoisia tai automaattisesti toistuvia.

Laskut

Laskuta tuotteet, tilaus tai tunnit. Laskun voi koostaa käsin tai tehdä sen suoraan esim. tilauksesta tai projektille kirjatuista tunneista.

Sopimukset

Sopimushallinnan tuominen suoraan CRM:ään myyntiputken huipentumana tulee jatkossa auttamaan lisämyynnissä, asiakaspalvelussa ja asiakaspoistuman pysäyttämisessä.

Johda ja seuraa

Etusivun raportit

Myyjä näkee omat statistiikkansa heti ensivilkaisulla kirjautuessaan sisään CRM:ään.

Tavoitteet

Aseta tuote-, euro- tai kappalekohtaisia tavoitteita niin myyntiin kuin aktiviteetteihinkin.

Koosta raportteja

Koosta AdHoc-raportteja listaamalla, summaamalla ja ryhmittämällä. Jaa raporttipohjia myös muiden käyttöön.

Business Intelligence

Sisään upotettu Qlik Sense -teknologiaan pohjautuva BI antaa mahdollisuudet niin yleiskuvaan kuin monipuoliset porautumisvaihtoehdot.

Budjetti

Määrittele suunnitelma ja vertaa toteutumaa suunniteltuun budjettiin.

Provisiot

Hallinnoi provisioiden määrittelyjä sekä raportoi niiden toteutumista ja koosta tiedot maksuun.

Rikasta lisäominaisuuksilla

Dokumenttipohjat

Luo pohja yrityksesi brändin mukaisesti ja tarjous muodostuu PDF:ksi suoraan CRM:ään merkityillä tiedoilla.

Muistutukset

Määrittele, milloin etusivulle nousee muistutksia, kuten esim. päivämäärän ylittäneet tarjoukset tai lähestyvät tehtävät.

Asiakasautomaatiot

Luo esim. myyjille automaattisesti kalenterimerkintä soitosta, kun asiakkaan edellisestä tapaamisesta on kulunut 3kk tai lähetä suoraan sähköposteja asiakkaillesi segmenttien mukaisesti.

Automaattiset kyselyt

Kyselyjen avulla ulotat myyntiputkesi myös asiakaspalautteeseen saakka ja keräät arvokasta tietoa niin tuotteesta, palvelusta kuin henkilökunnan toiminnasta.

Segmentointi

Luokittele asiakkaasi ja mittaa asiakasarvoa monipuolisesti potentiaalin tai ostohistorian perusteella.

Muita ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua

Asiakashankinta

Seuraa ja toteuta koko uuden asiakkaan hankintaprosessi kaikenkattavalla Contact Centerillä.

Työnkulut

Myyntitilaukset laukaisevat automaatioita ja segmenttiin pohjautuvia muistutuksia yksittäisille käyttäjille ja koko myyntiryhmälle.

Kalenteri

Useat erilaiset kalenteri-, aktiviteetti- ja myynninseurantanäkymät mahdollistavat selkeän myyntiprosessien hallinnan.