Laskujen automaattinen toistuminen

Tee toistuvasta laskutuksesta hieman helpompaa automatisoinnilla. Automaattisen laskutuksen rakentamiseen on muutama eri toteutustapa riippuen liiketoiminnan tarpeista. Kuukausittain tai vuosittain samoilla maksuilla toistuvia laskuja voidaan luoda asiakkaille suoraan myyntitilauksista.

Toiset tapaukset eivät välttämättä ole yhtä suoraviivaisia, vaan laskuissa saattaa olla vaihtelevia palveluita tai maksuja. Toistuvia laskuja voidaan luoda myös tietyin aikavälein esimerkiksi työntunteihin tai muihin projektikuluihin perustuen.

Automaattisen laskun luomisen – ja mahdollisesti myös lähetyksen – lisäksi voit luoda myös automaattisia maksumuistutuksia asiakkaille maksamattomista laskuista.

Muita ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua

Laskujen lähetys

Kirje, verkkolasku tai sähköposti. Asiakkaasi valitsee lähetystavan ja CRM välittää laskun yrityksesi tyylien mukaisesti.

Valuutat

Voit käyttää yhtä tai useampaa valuttaa. Valuutan kurssi saadaan automaattisesti Euroopan keskuspankista tai sitä voi päivittää manuaalisesti.

Laskutusprosessi

Aseta prosessi pyörimään automaattisesti useammalla eri muodostus tai jakamistavalla kuten osalaskut, tuntilaskut ja jäsenmaksut.